Waarom een vereniging?

De Belgische Iyengar Yogavereniging is opgericht in 2010 door Willy BOK, Alexis SIMON, Rita POELVOORDE en Dorothée LANGLOIS VAN OPHEM.

Dit wil niet zeggen dat er voor die tijd geen Iyengar Yoga® werd gegeven en beoefend. De oprichting bleek onmisbaar om een stevig kader te bieden voor een duurzame ontwikkeling van de methode van Mr. Bellur Krishnamukar Sundara Iyengar (1918-2014), door zijn aanhangers Guruji genoemd.

De vereniging is aangesloten bij het Ramamani Yoga Institute (RMYI) te Pune (India) en mag zodanig het officiële Iyengar Yoga logo (Hanumanasana) gebruiken.

De vereniging heeft de volgende doelstellingen :

  • Het promoten van de Iyengar Yoga® methode in België, gebaseerd op de hoogste normen van persoonlijke gedrag en met respect voor de principes van burgerzin en dienstbaarheid.

  • Evenementen organiseren (conventies, conferenties, workshops, ateliers, projecties, publicaties etc..) die tot doel hebben de verspreiding van de methode van B.K.S. Iyengar® te bevorderen en te verdiepen.

  • Het organseren van de certificering van de Iyengar Yoga® leerkrachten en de regelmatige evaluatie op te volgen volgens de voorschriften van het RMYI.

  • Een nationaal overzicht bij te houden van de gecertificeerde Iyengar Yoga® leerkrachten.

  • Een nationaal overzicht bij te houden van leekrachten die gemachtigd zijn om Iyengar Yoga® leekrachten op te leiden.

  • Onderzoek leiden naar de weldadige effecten van Iyengar Yoga®  en elk project documenteren die de verspreiding ervan kan vergroten.

Wie kan lid worden ?

Iedereen die geinteresseerd is in Iyengar Yoga® kan lid worden van de vereniging.  Het lidmaatschap vraagt een jaarlijkse bijdrage en is vereist om te kunnen deelnemen aan de evenementen die worden georganiseerd door de vereniging. Inclusief is een verzekering die problemen dekt tijdens de beoefening.

Elk lid wordt uitgenodigd op de Algemene Vergadering. Enkel de leden die officieel hun intentie kenbaar maken om een actieve rol te vervullen ter ondersteuning van de vereniging, hebben stemrecht. Elk jaar keurt de vereniging op de Algemene Vergadering haar actieve ledenlijst goed. Om lid te worden volstaat het om het op het formulier “lid worden”aan te kruisen. Actieve leden vervallen automatisch als ze twee jaar niet komen opdagen.

Elk lid mag zich kandidaat stellen bij de Raad van Bestuur en tevens bij de comite’s die aangesteld zijn door de Raad van Bestuur. De kandidaturen die vrijkomen worden aangekondigd voor elke Algemene Vergadering. Maar men kan op elk moment nieuwe initiatieven vooorstellen.

Documenten ter referentie:

Hier vindt u :

Algemene Vergadering

Het souvereine orgaan dat de grote richtlijnen van de vereniging bepaald is de Algemene Vergadering die minimaal één maal per jaar plaats vindt. Elk lid wordt uitgenodigd om deel te nemen en kan agendapunten voorstellen die hij of zij nuttig acht. Op dat moment hebben alle leden toegang tot alle morele en financiele documenten van de vereniging. De Algemene Vergadering moet elk jaar de administratie van de vereniging goedkeuren en de ontvangstbewijzen van de kosten van het verstreken jaar kunnen voorleggen aan de Raad van Bestuur. Enkel de leden die officieel hun intentie kenbaar maken om een actieve rol te vervullen ter ondersteuning van de vereniging, hebben stemrecht. Elk lid kan hiervoor een aanvraag indienen via zijn profiel. 

Het verslag van de laatste Algemene Vergaderingen vind je hier.

Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen voor een periode van 3 jaar (hernieuwbaar) door de leden tijdens een Algemene Vergadering. Als één of meerdere bestuursposten vrijkomen, wordt er een uitnodiging tot kandidaatstelling gestuurd naar alle leden. De kandidaat of kandidaten met de meeste stemmen word(t)en verkozen.

Naargelang de behoefte van de vereniging komt de Raad van Bestuur samen. Elk lid van de Raad van Bestuur neemt een specifieke rol op, die past bij zijn of haar competenties en beschikbaarheid. Alle leden van het bestuur zijn vrijwilligers. De Raad van Bestuur bestaat voornamelijk uit gecertificeerde Iyengar Yoga leerkrachten.

De actuele Raad van Bestuur bestaat uit de volgende 8 leden:

Nicole Rouaux

Mandaat tot 2018

Voorzitter

Beatrijs Strijpens

Mandaat tot 2018

Bestuur

Amélie Meunier

Mandaat tot 2018

Bestuur

Stéphane Bourhis

Mandaat tot 2018

Bestuur

Stefania Righetti

Mandaat tot 2021

Bestuur

Eva Kamala Rodenburg

Mandaat tot 2019

Bestuur

Luc Nicolas

Mandaat tot 2019

Penningmeester

Willy Bok

Mandaat tot 2021

Bestuur


U kunt zich op elk moment richten tot de Raad van Bestuur via de contact pagina.

Technisch Comité

Dit comité heeft als doelstelling om in België de procedure op te zetten voor certificering van Iyengar Yoga leerkrachten.

Tot op heden werd de certificering door buitenlandse leerkrachten gedaan. De leden van dit comité zijn enkel samengesteld uit leerkrachten die volgens hun niveau bevoegd zijn om Iyengar Yoga leerkrachten op te leiden.
Volgens de voorschriften van het Ramamani Yogar Institute (RMYI), definieert dit comité de vereiste voorwaarden, het parcours en de praktische voorwaarden voor de certificering van Iyengar Yoga leekrachten.
De leden van dit comité zijn: Willy BOK en Ann BROOSENS

Ethisch Comite:

Dit comite heeft tot taak om het gebruik van het Iyengar Yoga logo in België op te volgen en te controleren. Elke leraar die vermeldt de Iyengar Yoga methode te onderwijzen moet gecertificeerd zijn om zo de kwaliteit te garanderen. Iedereen kan de lijst van gecertificeerde leerkrachten raadplegen op deze website. De voorzitter van dit comité maakt eveneens deel uit van de Raad van Bestuur, maar de andere leden zijn betrokken zonder specifieke vereisten.

Als u misbruik vermoedt van het gebruik van de naam of het logo van Iyengar Yoga, kunt u ons contacteren via dit adres.

De leden van het Ethisch Comité zijn Stefania Righetti (Voorzitter) , Juan Benitez en Anne Delatour

Vrijwilligers

Zelfs als jegeen actief lid  bent of geen yoga beoefent,is de vereniging  regelmatig op zoek naar mensen van goede wil. Als je tijd en specifieke deskundigheid te bieden hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Pin It on Pinterest