Wat is yoga?

Yoga is een discipline die in nauw verband staat met één van de zes eeuwenoude filosofische systemen die zich in India ontwikkelde.

De wortel van het woord ‘yoga’  (yog) betekent in het Sanskriet ‘juk, verbinding, aanhechting, band, unie, vereniging’. 

Haar doel is om mensen, mannen en vrouwen, ongeacht hun leeftijd of godsdienst, een weg te wijzen die zowel innerlijk als aan de buitenkant, zowel individueel als collectief bewust naar rust, evenwicht en vrede leidt. 

Er bestaan heel wat verschillende yogastijlen met elk hun eigen accenten. 

Oorspronkelijk werd yoga één op één onderwezen.

B.K.S. Iyengar

B.K.S. Iyengar wordt wereldwijd erkend als één van de meest toonaangevende yoga meesters. 

Hij werd geboren in 1918 en stierf op 20 augustus 2014. Hij werd  95 jaar. 

Heel zijn leven wijdde hij zich toe aan de studie en het onderwijzen van yoga. Hij woonde in Pune (India), waar hij in 1975 het wereldbekende « Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute » oprichtte. 

Momenteel wordt er les gegeven door zijn zoon Prashant, zijn kleindochter Abhijata, samen met een aantal hoog gekwalificeerde leraren.  Tot aan haar dood in december 2018 gaf ook zijn dochter Geeta les in dit instituut. 

Zijn boeken werden in verschillende talen vertaald en bevatten een aantal onmiskenbare klassiekers in de yogaleer. Door zijn heldere stijl van lesgeven werd yoga heel toegankelijk en ontsluierd van zijn mysticiteit.

In tegenstelling tot de wijdverbreide idee dat yoga een louter ontspanningsgym is, draait het bij Iyengar yoga om een diepgaand onderzoek en bewustwordingsproces van lichaam en geest,  gebaseerd op asana’s (houdingen) en pranayama (ademhalingstechnieken). 

Sequencing van de houdingen, techniek om het lichaam uit te lijnen, tijdsduur van de houdingen, gebruik van props om iedereen toegang te verschaffen tot de houdingen (we denken hierbij aan zwangerschap, lichamelijke beperkingen, pijn,…); dit zijn zowat de meest typische aspecten van Iyengar yoga. 

Bibliografie

Pin It on Pinterest