Ethisch Comité

Ethisch Comite:

Dit comite heeft tot taak om het gebruik van het Iyengar ® Yoga logo in België op te volgen en te controleren. Elke leraar die vermeldt de Iyengar Yoga methode te onderwijzen moet gecertificeerd zijn om zo de kwaliteit te garanderen. Iedereen kan de lijst van gecertificeerde leraars raadplegen op deze website. De voorzitter van dit comite maakt eveneens deel uit van de Raad van Bestuur, maar de andere leden zijn betrokken zonder specifieke vereisten.

Als u misbruik vermoedt van het gebruik van de naam of het logo van Iyengar Yoga, kunt u ons contacteren via dit adres

De leden van het Ethisch Comite zijn Juan Benitez (voorzitter) en Noémie Dujardin

Pin It on Pinterest