Certificatiemerk

Om het hoge niveau van Iyengar Yoga in België te blijven garanderen, moeten gecertificeerde leraren zich permanent bijscholen en regelmatig Iyengar Yoga les geven.

Normaal gezien moet eén keer per jaar elke gecertificeerde leraar bewijs leveren van het aantal gevolgde lessen en opleidingen.  Ook het aantal zelf gegeven lessen moeten worden voorgelegd.

Enkel leraren die kunnen aantonen dat ze zich regelmatig bijscholen en op regelmatige basis lesgeven, kunnen aanspraak maken op het “Certificatiemerk” en zijn gemachtigd om de naam Iyengar Yoga officieel te gebruiken voor hun lessen. 

De meest recente lijst van gecertificeerde leraren staat op de website van het BIYAB gepubliceerd. 

 

 

CRITERIA DIE VAN TOEPASSING VOOR VOORTGEZETTE OPLEIDING VAN LERAREN:

TRAININGS

Minimum 25 uren per jaar:

Soorten opleidingen:

  1. Lessen in het Ramamani Iyengar Yoga Memorial Institute   (RIYMI) in Pune
  2. Workshops georganiseerd door het BIYAB of een andere Iyengar internationale vereniging
  3. Workshops  bij een leraar met ter minste een niveau hoger certificaat

OF REGELMATIGE LESSEN:

Minimum 70 uren per jaar 

  1. Lessen met een leerar van ter minste een niveau hoger Iyengar certificaat: Bij voorbeeld: 47 weken per jaar, lessen van 90 minuten .

 

Voor te leggen documenten:

 

Documenten waarin training en onderwijs worden beschreven worden elk jaar in september ingediend bij de Biyab en hebben betrekking op de periode september (vorig jaar) – augustus (huidig ​​jaar).

Voordat u het document indient, moet u ervoor zorgen dat u bent ingelogd en dat uw profiel is bijgewerkt.

 

Pin It on Pinterest