Certificatie Merk

Teneinde het hoge niveau van de Iyengar yoga te kunnen garanderen in België, moeten de gecertifieerde leraars permanente opleidingen blijven volgen en regelmatig Iyengar Yoga lessen geven.
Eén keer per jaar moet elke gecertifieerde leraar het bewijs afleveren van het aantal gevolgde opleidingen met vermelding van het type van deze opleidingen. Ook het aantal lessen die zelf worden gegeven dienen vermeld te worden.

Enkel de leraars die kunnen aantonen dat ze zich regelmatig bijscholen en op reguliere basis lesgeven hebben recht op de « Certificatie Merk » en mogen dus de Iyengar Yoga officieel onderwijzen. De actuele lijst van gecertifieerde leraars is gepubliceerd op de website van de Biyab.

Vereisten voor de verdere opleidingen :

Minimum aantal uren aan te tonen : 

min. 25 uren

Types van verdere opleidingen :

  1. lessen in het Ramamani Iyengar Yoga Memorial Institute (RIYMI) in Pune
  2. stages georganiseerd door de Biyab
  3. stages of lessen bij een leraar met een hoger Iyengar Yoga certificaat

Vereisten voor de regelmatige gegeven lessen :

Aantal uren gegeven lessen per jaar :

min. 70 uren

Les types :

  1. wekelijkse lessen. (Bv. een les van 90 minuten, 40 weken per jaar)
  2. Stages

Voor te leggen documenten :

De bewijzen van verdere opleiding en regelmatig gegeven lessen moeten worden voorgelegd aan de Biyab voor de aanvang van elk schooljaar (september) met vermelding van de activiteiten van het vorige jaar.

Pin It on Pinterest