Certificatiemerk

Om het hoge niveau van Iyengar Yoga in België te blijven garanderen, moeten gecertificeerde leraren zich permanent bijscholen en regelmatig Iyengar Yoga les geven.

Eén keer per jaar moet elke gecertificeerde leraar bewijs leveren van het aantal gevolgde lessen en opleidingen.  Ook het aantal zelf gegeven lessen moeten worden voorgelegd.

Enkel leraren die kunnen aantonen dat ze zich regelmatig bijscholen en op regelmatige basis lesgeven, kunnen aanspraak maken op het “Certificatiemerk” en zijn gemachtigd om de naam Iyengar Yoga officieel te gebruiken voor hun lessen. 

De meest recente lijst van gecertificeerde leraren staat op de website van het BIYAB gepubliceerd. 

 

Specificaties in verband met de opleidingen:

  1. Minimum 25 uur per jaar
  2. Soorten opleidingen:
    – lessen in het Ramamani Iyengar Yoga Memorial Institute   (RIYMI) in Pune
    – workshops georganiseerd door het BIYAB
    – workshops of lessen bij een leraar met een hoger Iyengar   Yoga certificaat

Specificaties in verband met regelmatig gegeven lessen:

  1. Minimum 60 uur per jaar 
  2. Lessen kunnen wekelijks zijn (bijvoorbeeld 40 weken per jaar, lessen van 90 minuten) of onder de vorm van workshops.

 

Voor te leggen documenten:

 

Bewijzen van verdere opleiding en regelmatig gegeven lessen moeten aan het BIYAB worden voorgelegd voor de aanvang van elk schooljaar (september); alle gegevens over de activiteiten van het voorbije jaar moeten daarbij worden vermeld. 

Pin It on Pinterest