Bestuur

De Algemene Vergadering

De algemene vergadering vindt minimaal 1 keer per jaar plaats en stippelt soeverein de krijtlijnen uit van deze vereniging. Elk lid wordt uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Elk lid kan agendapunten toevoegen die hij/zij nuttig acht. Alle morele en financiële documenten van de vereniging liggen dan ter inzage voor alle leden.

De administratie van de vereniging moet elk jaar door de algemene vergadering goedgekeurd worden;  ontvangstbewijzen en onkosten van het voorbije jaar worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Enkel leden die officieel te kennen geven de vereniging actief te willen steunen, hebben stemrecht. Elk lid kan hiertoe via het volgende e-mail adres een ondertekend formulier indienen.

Hier vind je de verslagen van de laatste Algemene Vergaderingen.

De Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering kiest haar bestuursleden voor een periode van 3 jaar, die telkens verlengd kan worden. Bij één of meerdere vacatures in de Raad van Bestuur, krijgen alle leden een uitnodiging om zich kandidaat te stellen.  De kandidaat of kandidaten met de meeste stemmen word(t)en verkozen.

De Raad van Bestuur komt samen telkens daar behoefte aan is. Elk lid van de Raad van Bestuur is vrijwilliger en neemt een specifieke rol op zich die past bij zijn of haar competenties en beschikbaarheid.  De Raad van Bestuur bestaat voornamelijk uit gecertificeerde Iyengar Yoga leerkrachten.

De huidige Raad van Bestuur bestaat uit de volgende 8 leden:

Dorka Gero Mandaat tot 2021 Voorzitter
Lucia Thibault Mandaat tot 2021 Bestuur
Florian Paria Mandaat tot 2021 Bestuur
Carine Timmermans Mandaat tot 2021 Bestuur
Stéphane Bourhis Mandaat tot 2021 Bestuur
Stefania Righetti Mandaat tot 2021 Bestuur
Eva Kamala Rodenburg Mandaat tot 2020 Bestuur
Luc Nicolas Mandaat tot 2020 Penningmeester
Willy Bok Mandaat tot 2021 Bestuur

 

Via de contact pagina kan je je op elk moment tot de Raad van Bestuur richten.

 

Pin It on Pinterest