Bestuur

Algemene Vergadering

De algemene vergadering is het souvereine orgaan dat de grote richtlijnen van de vereniging bepaalt en die minimaal één maal per jaar plaatsvindt. Elk lid wordt uitgenodigd om deel te nemen en kan agendapunten toevoegen die hij of zij nuttig acht. Op dat moment hebben alle leden toegang tot alle morele en financiele documenten van de vereniging. De Algemene vergadering moet elk jaar de administratie van de vereniging goedkeuren en de ontvangstbewijzen van de kosten van het verstreken jaar kunnen voorleggen aan de Raad van Bestuur. Enkel de leden die officieel hun intentie kenbaar maken om een actieve rol te vervullen ter ondersteuning van de vereniging, hebben stemrecht. Elk lid kan hiervoor een aanvraag indienen door ondertekening van het formulier en te mailen naar adresse mail.

Het verslag van de laatste Algemene Vergaderingen vind je hier.

Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen voor een periode van 3 jaar (hernieuwbaar) door de leden tijdens een Algemene Vergadering. Als één of meerdere bestuursposten vrijkomen, wordt er een uitnodiging tot kandidaatstelling gestuurd naar alle leden. De kandidaat of kandidaten met de meeste stemmen word(t)en verkozen.

Naargelang de behoefte van de vereniging komt de Raad van Bestuur samen. Elk lid van de Raad van Bestuur neemt een specifieke rol op, die past bij zijn of haar competenties en beschikbaarheid. Alle leden van het bestuur zijn vrijwilligers. De Raad van Bestuur bestaat voornamelijk uit gecertificeerde Iyengar Yoga leerkrachten.

De actuele Raad van Bestuur bestaat uit de volgende 8 leden:

Dorka GeroMandaat tot 2021Voorzitter
Lucia ThibaultMandaat tot 2021Bestuur
Florian PariaMandaat tot 2021Bestuur
Carine TimmermansMandaat tot 2021Bestuur
Stéphane BourhisMandaat tot 2021Bestuur
Stefania RighettiMandaat tot 2021Bestuur
Eva Kamala RodenburgMandaat tot 2020Bestuur
Luc NicolasMandaat tot 2020Penningmeester
Willy BokMandaat tot 2021Bestuur

 

U kunt zich op elk moment richten tot de Raad van Bestuur via de contact pagina.

Pin It on Pinterest