LERARENOPLEIDING

Het ligt in de lijn der verwachtingen van een Iyengar Yoga leerling dat je op een gegeven moment graag aan anderen doorgeeft wat je zelf mocht ontvangen.

Dergelijke beslissing moet echter weloverwogen worden genomen en vereist een behoorlijke investering; er worden over een lange tijdspanne heel wat persoonlijke offers gevraagd.

De basisopleiding (BASE II) voor het BKS Iyengar Yoga certificaat, werd in 2016  in België opgestart en eindigde in 2019 onder die vorm.

Nieuwe richtlijnen voor certificatie and evaluatie werden door RIMYI in Pune (India) in Juni 2020 goedgekeurd. Er zijn nu alleen  maar 4 niveaus. BIYAB is nu bezig deze richtlijnen in het Nederlands te vertalen maar ze kunnen al in het Engels raadgepleegd worden.

De nieuwe aanpak om leerlingen op te leiden voor een basis certificaat (niveau 1) zal via een MENTORSCHAP verlopen. Dat betekent dat een MENTOR die minimum over een  niveau 2 sinds minimum 3 jaren beschikt, de leerling zal begeleiden in de algemene cursussen en stages. Willy Bok (Brussel), Eva Kamala (Gent) en Ann Brosens (Antwerpen) leiden vandaag studenten op om leraar te worden.

Vanaf september 2019 worden er dus strikt genomen geen aparte lessen voorzien om leerlingen op te leiden.

Geeta en Prashant Iyengar herinneren ons hieraan :

  1. Zich over een lange tijd toeleggen op yoga is essentieel om leraar te worden. Asanas goed uitvoeren betekent niet meteen dat je een goede leraar bent. Leren en onderwijzen zijn erg verschillend van elkaar. Als je onderwijst, moet je kunnen buigen op ervaring. Geef je les zonder zelf te experimenteren met asana’s en pranayama, dan loopt het mis.

  2. Om in aanmerking te komen voor deelname aan het basisexamen, dien je minimaal 6 jaar les gevolgd te hebben bij een gecertificeerd Iyengar Yoga leraar.  Tenzij je in een landelijk gebied woont waar geen leraar in de omtrek te vinden is; dan kan een minimum aantal uren vereist worden.

 
Minimaal drie jaar regelmatige yoga 2 tot 3 keer per week volgens de Iyengar-methode van een gecertificeerde leraar.
Huidige deelname in 3 lessen per week en aanbevolen persoonlijke oefening 3 keer per week. Deelname aan intensieve cursussen en congressen.
De docent beoordeelt of de praktijk van de student hem geschikt maakt voor de lerarenopleiding. De kandidaat zal een aanbevelingsbrief van zijn Iyengar Certified Yoga Teacher geven ..
Kandidaat-studenten zijn lid van de BIYAB-VZW Iyengar Yoga Association van België en nemen deel aan nationale conventies.
Elke student die Mentoring wil volgen en aan de voorwaarden voldoet, neemt contact op met de gekozen mentor.

De uitkomst van het mentorschap wordt afgesloten met een evaluatie, dat wil zeggen een jury examen bestaande uit Junior en Senior professoren van BIYAB en / of een buitenlandse nationale vereniging en gevalideerd door de certificatiecommissie (technisch comité) .

Het behaalde diploma is gecertificeerd door de RIMYI (Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute, Pune in India) en goedgekeurd door BIYAB.

Leraren die de Iyengar-naam willen gebruiken, nu beschermd, huren hem jaarlijks bij BIYAB: dit is het ‘LOGO’.

Pin It on Pinterest