LERARENOPLEIDING

Het besluit om een ​​dag aan anderen door te geven dat iemand zichzelf heeft ontvangen, ligt in de logische volgorde die Iyengar Yoga verlangt. Het is echter een beslissing die overwogen moet worden omdat het een aanzienlijke investering vergt, vooral in termen van tijd en daarom vaak een aantal persoonlijke offers vereist.

De huidige basis trainingscyclus (Base II) voor Yoga BKS Iyengar®, gestart in 2016, eindigt in 2019 en is de laatste in deze vorm. Deze cyclus wordt gegeven door docenten die minimaal het niveau Junior III en Senior hebben. Het is officieel erkend door de BIYAB (BKS Iyengar Yoga Association of Belgium).
Momenteel zijn Willy Bok (Brussel) en Ann Brossens (Antwerpen) trainers.

De nieuwe formule van voorbereiding op de basiscertificering (inleidend niveau) zal een MENTORAT of TUTORAT zijn: dat wil zeggen een begeleiding door de MENTOR – Junior III-niveau  minimaal- in de algemene cursussen en stages. Vanaf september 2019 zal er dus strikt genomen geen verdere opleiding apart van de algemene lessen.

Geeta en Prashant Iyengar herinneren eraan dat:

1. Om leraar te worden is het essentieel om lange tijd te studeren. Het is niet omdat we asana’s goed oefenen, dat we per se een leraar kunnen zijn. Er is een groot verschil tussen leren en onderwijzen. Bij het onderwijzen van anderen moet men zich laten leiden door zijn eigen ervaring. Als iemand onderwijst zonder te experimenteren met asana’s en pranayama, zal er in “fout” zijn.

2. Alleen degenen die minimaal zes jaar lang cursussen gevolgd hebben met gecertificeerde Iyengar Yoga-leraren komen in aanmerking voor het basisexamen.
Sommige criteria zijn vereist om deel te nemen aan het examen en het certificaat te behalen. Onder hen, een aantal jaren van oefenen met een gecertificeerde leraar, of in landelijke gebieden zonder leraar, een minimum aantal uren.

Dus voordat je een leerling wordt, moet uw:

Minimaal drie jaar regelmatige yoga 2 tot 3 keer per week volgens de Iyengar-methode van een gecertificeerde leraar.

Huidige deelname in 3 lessen per week en aanbevolen persoonlijke oefening 3 keer per week. Deelname aan intensieve cursussen en congressen.

De docent beoordeelt of de praktijk van de student hem geschikt maakt voor de lerarenopleiding. De kandidaat zal een aanbevelingsbrief van zijn Iyengar Certified Yoga Teacher geven ..

Kandidaat-studenten zijn lid van de BIYAB-VZW Iyengar Yoga Association van België en nemen deel aan nationale conventies.

Elke student die Mentoring wil volgen en aan de voorwaarden voldoet, neemt contact op met de gekozen mentor.

De uitkomst van het mentorschap wordt afgesloten met een evaluatie, dat wil zeggen een jury examen bestaande uit Junior en Senior professoren van BIYAB en / of een buitenlandse nationale vereniging en gevalideerd door de certificatiecommissie (technisch comité) .

Het behaalde diploma is gecertificeerd door de RIMYI (Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute, Pune in India) en goedgekeurd door BIYAB.

Leraren die de Iyengar-naam willen gebruiken, nu beschermd, huren hem jaarlijks bij BIYAB: dit is het ‘LOGO’.

Pin It on Pinterest